O nama

Mi smo prvi i jedini elektronski Rotari klub u Srbiji. Osnovani smo 2015. godine na inicijativu Nikole Božića i uz podršku Rotari Kluba Valjevo.

Naši članovi se nalaze u Srbiji, Sloveniji, Švedskoj i Nemačkoj. Posebno smo ponosni na služenje zajednici volonterskim radom, mnogobrojnim donacijama, uvođenjem sistema za vodu u školi u Keniji, saradnjom sa Istraživačkom stanicom Petnica, digitalizacijom zavičajne biblioteke u Topoli, kreiranjem interaktivne digitalne mape „Rotary Tree Map”, organizacijom stručnih predavanja i druženje sa mnogobrojnim Rotarijancima kod nas i u svetu.

U samo par godina osvojili smo Rotary Citation.

Rotary E-Club of Serbia

ČEMU TEŽIMO? Prvi elektronski Rotari klub u Srbiji

Rotаri je orgаnizаcijа poslovnih i profesionаlnih ljudi udruženih širom svetа u cilju pružаnjа humаnitаrne pomoći i podsticаnjа visokih etičkih stаndаrdа u svim profesijаmа i unаpređenjа dobre volje i mirа u svetu.

Prepoznavanju potreba lokalne zajednice

Modernizaciji

Individualnom pristupu članova

INOVATIVNOSTI

PRIJATELJSTVU SA ROTARI KLUBOVIMA

PRILAGOĐAVANJU PORODICI

DarkBG_mark-of-excellence-4992

Najnovije akcije

Rotari za porodicu

Rotari E – klub Srbije je, kako i dolikuje, a za svojih prvih  5 godina postojanja, pokrenuo svoj  prvi global grant.

Odlučili smo se da realizacijom global granta pomognemo doktorima i embriolozima iz Centra za vantelesnu oplodnju u Valjevu.

Projekat je pokrenut tokom oktobra meseca 2020 godine, nakon čega je napisan draft projekta, usaglasen sa potrebama Centra za vantelesnu oplodnju u Valjevu, a nakon toga SMO zvanicno konkurisali u Rotari fondaciji za odobrenje sredstava.

Nagrade i priznanja

phf2

14/24

Paul Harris Fellow

Novosti