Rotari E – klub Srbije

O NAMA

Rotari E - klub Srbije

O nama

Mi smo prvi i jedini elektronski Rotari klub u Srbiji. Osnovani smo 2015. godine na inicijativu Nikole Božića i uz podršku Rotari Kluba Valjevo. Naši članovi se nalaze u Srbiji, Sloveniji, Švedskoj i Nemačkoj. Posebno smo ponosni na služenje zajednici volonterskim radom, mnogobrojnim donacijama, uvođenjem sistema za vodu u školi u Keniji, saradnjom sa Istraživačkom stanicom Petnica, digitalizacijom zavičajne biblioteke u Topoli, kreiranjem interaktivne digitalne mape „Rotary Tree Map”, organizacijom stručnih predavanja i druženje sa mnogobrojnim Rotarijancima kod nas i u svetu. U samo par godina osvojili smo Rotary Citation.

Predrag Grozdanović

predsednik 2021/2022

Andrijana Maksimović

sekretar 2021/2022

Rotari E - klub Srbije

Trenutno rukovodstvo

Predsednika i sekretara kluba bira Upravni odbor kluba i mandat im traje jednu rotarijansku godinu koja počinje od jula svake godine.

Rotari E - klub Srbije

Upravni odbor

Upravni odbor čine past predsednici i sekretari kluba. Upravni odbor je zadužen za najvažnije operativne odluke kluba, pomoć u realizaciji strategije, raspodelu budžeta.

Komitet za članstvo se bavi pitanjima integracije članova u klub i procedurama vezanim za članstvo.

Vladimir Radunović

past predsednik

Andrijana Obradović

sekretar 21/22

Emira Mešanović

past predsednica

Nikola Božić

past predsednik

Časlav Maksimović

past predsednik

Predrag Grozdanović

predsednik

Milica Ivić

past predsednica

ROTARI DISTRIKT 2483

Svi klubovi pripadaju Rotari Internacionali koja je podeljena na
zone i distrikte.

Naš klub pripada Rotari distriktu 2483. Ovaj distrikt okuplja klubove iz Srbije i Crne Gore. Rukovodstvo distrikta sačinjavaju guverner i njegov leadership team. Sekretar kluba našim članovima prosleđuje nedeljno pismo sa distriktnim informacijama i događajima u distriktu.

Možeti posećivati sve događaje.

Rotari E – klub Srbije

Dosadašnji predsednici

ČASLAV MAKSIMOVIĆ

2020-2021

EMIRA MEŠANOVIĆ

2019-2020

MILICA IVIĆ

2018-2019

VLADIMIR RADUNOVIĆ

2017-2018

ZDENKA KOVAČEVIĆ

2016-2017

CHARTER, NIKOLA BOŽIĆ

2015-2016

Rotari E – klub Srbije

Članovi E-Kluba

 • Andrijana Maksimović
 • Bojana Andrić
 • Časlav Maksimović
 • Danilo Tomić
 • Darko Šolar
 • Đorđe Pevčević
 • Emira Mešanović Mandić
 • Milan Sekuloski
 • Milena Radunović
 • Milica Ivić
 • Mladen Levnaić
 • Nevena Ružić
 • Nikola Božić
 • Petar Atanasovski
 • Predrag Grozdanović
 • Radovan Zekavica
 • Tamara Vučenović
 • Vladimir Radunović
 • Marija Vojnović Nešić
 • Adam Sofronijevic
 • Ivona Jovanović
 • Tijana Martinović
 • Zlatan Osmanagić
 • Tomica Mišljenović

Kandidati za članove E -Kluba

 • Ljubica Uzelac
 • Dražen Maravić

Sastanci Kluba

Sastanci se održavaju svake sedmice u sredu u 19.00 časova na online platformi https://diplo.adobeconnect.com/reklub/

Jednom mesečno klub organizuje sastanke uživo ili volonterske aktivnosti. Svakodnevna komunikacija se odvija
putem viber grupe i emailing liste.

NAŠI PRIORITETI

OBRAZOVANJE

95%

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

75%

ZDRAVLJE MAJKE I DETETA

85%

ŽIVOTNA SREDINA

85%