Rotary e-Club D2483

Akcije

Učešće u global grantu Rotari kluba Thessaloniki East – Opšta bolnica u Solunu

Rotari E – Klub je po pozivu od RK Thessaloniki East započeo lepu saradnju sa grčkim klubom učešćem u skupljanju novca sa rekonstrukciju opšte bolnice u Solunu. Drago nam je da smo uspostavili saradnju sa grčkim klubom i da će se uspešna saradnja nastaviti.

Rotari godina

2018 / 2019

Predsednik E-Kluba

Milica Ivić

Datum

1. novembra 2018.

Mesto

Solun

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Opšta bolnica u Solunu