Rotary e-Club D2483

Akcije

Srsko društvo za vanredne situacije – nabavka medicinske opreme

„Srpsko društvo za vanredne situacije“ iz Paraćina je neprofitno udruženje sa sledećim ciljevima: 1. Razvijanje ekonomske sigurnosti stanovništva 2. Poboljšanje kvaliteta života 3. Podizanje socijalne svesti o potrebi pomoći porodicama u prevazilaženju siromaštva 4. Pružanje humanitarnih usluga, zdravstvena i psihofizička pomoć 5. Razvoj i unapređenje ekologije održivog razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine.Rotari E Klub Srbije je donirao novac za kupovinu medicinske opreme.

Rotari godina

2018 / 2019

Predsednik E-Kluba

Milica Ivić

Datum

10. decembra 2018.

Mesto

Beograd

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Srpsko društvo za vanredne situacije