Rotary e-Club D2483

Akcije

Pijaća voda za sve

Rotari kllub iz Bijeljine je inicirao akciju, koju je E – Klub podržao, a to je izgradnja fontane u centralnom parku u Bijeljini, čija je izgradnja koštala, skoro 2 miliona dinara. Akciju je podržalo 20 Rotari klubiva, kako iz Bih, tako i iz Srbije. Akciju je podržao i Rotari international, kao deo međunarodne akcije prikupljanja para kroz Rotari organizaciju.

Rotari godina

2019 / 2020

Predsednik E-Kluba

Emira Mešanović

Datum

1. jula 2019.

Mesto

Bijeljina

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Grad Bijeljina