Rotary e-Club D2483

Akcije

Learn to play therapy – obuka nastavnika i profesora

Ova obuka je namenjena profesionalcima koji rade sa decom uzrasta od 12 meseci do 8 godina i njihovim porodicama. Tokom obuke studenti stiču osnovna teorijska i praktična znanja sa terena i naučiće kako da procenjuju dečju igru i kako da intervenišu u slučaju potrebe. Obuka je namenjena stručnjacima koji rade sa autističnom decom koja imaju poteškoća u igranju ili ne znaju da se igraju, ili decom sa razvojnim problemima. Studenti će se upoznati sa okvirom razumevanja i posmatranja dečje igre. Takođe će se upoznati sa programom „Nauči da se igraš“ i imaće priliku da kroz praktične vežbe razumeju proces uključivanja deteta u igru i način na koji mu se može omogućiti da na sopstvenu inicijativu pokrene igru.

Volonterski sati: 20 članova, 2200 volonterskih sati

Rotari godina

2018 / 2019

Predsednik E-Kluba

Milica Ivić

Datum

1. marta 2019.

Mesto

Beograd

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

5 nastavnika i profesora