Rotary e-Club D2483

Akcije

Football connects

Rotari E – Klub je u dogovoru sa FK Partizan i FK Tešnjar, omogućio kako rekonstrukciju prostorija FK Tešnjar, tako i 5 stipendija za talentovanu decu lošijeg ekonomskog – socijalnog statusa da nastave razvoj svojih veština u sportu. Ujedno E – Klub je kroz ovaj projekat snimio promo video material o zdravlju i prevenciji bolesti i pandemija.

Rotari godina

2019 / 2020

Predsednik E-Kluba

Emira Mešanović

Datum

4. maja 2019.

Mesto

Valjevo i Beograd

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Fk Tešnjar Valjevo, stipendije 5 dečaka iz omladinske akademije FK Partizan