Rotary e-Club D2483

Akcije

Digitalizacija fonda zavičajne biblioteke – Topola

Cilj projekta je da učini vidljivim i obezbedi adekvatnu prezentaciju u digitalnom svetu dragocene kolekcije biblioteke „Radoje Domanović“ iz Topole. Topola je grad i opština smeštena u Šumadiji, okrug centralne Srbije. Bilo je to mesto na kome je Karađorđe, srpski revolucionar, izabran za vođu Prvog srpskog ustanka protiv Osmanskog carstva 1804. godine. Lokalna crkva Svetog Đorđa je groblje vojvodske i kraljevske porodice Srbije i Jugoslavije ( Karađorđevići). Digitalizacija je rađena u skladu sa najvišim evropskim i svetskim standardima. Partner na projektu bila je Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd.

6 Volontera

Rotari godina

2018 / 2019

Predsednik E-Kluba

Milica Ivić

Datum

12. oktobra 2018.

Mesto

Topola

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Biblioteka Radoje Domanović, Topola