Rotary e-Club D2483

Novosti

Svetski dan borbe protiv dečije paralize

Datum

22. oktobra 2020.

Rotari organizacija je počela borbu protiv eradikacije dečije paralize još davne 1979. godine. Tih godina je započeta imunizacija (vakcinacija) 6 miliona dece na Filipinima. Ujedno, sa početkom imunizacije, Rotari osniva svoj Fond nazvan PolioPlus, kojim je želeo da kroz prikupljanje donacija sakupi 120 miliona $ da bi nastavio sa projektom imunizacije svetskog stanovništva i borbom protiv dečije paralize.

Danas, 40 godina posle od početka akcije prikupljanja novca, a zahvaljujući pomoći raznih organizacija i ljudi dobre volje, prikupljeno je preko 2,6 miliajrdi $, a dečija paraliza je iskorenjena iz 124 države sveta. Dečija paraliza polako postaje prošlost!

Rotari E – klub je kroz svojih 5 godina postojanja godišnje daje svoj doprinos u borbi protiv dečije paralize, tako što je i ove godine nastavio tradiciju davanja za PolioPlus fond donacijom od 250 $. Sigurni smo da naše malo, nekome znači mnogo. Nastavićemo da podržavamo borbu protiv ove bolesti sve do njenog potpunog iskorenjivanja.

I podatak za ponos. Smatra se da je imunizacijom dece, a po istraživanju Harvarda fakulteta, spašeno između 18 i 22.000.000 života! Drago nam je ako je E – Klub spasio bar jedan!

Više informacija o dečijoj paralizi možete naći na www.endpolio.org