Novogodišnje čestitke i razvoj dugoročne saradnje sa NVO “Daj mi ruku”

Kupovinom čestitki koje su izradila deca ometena u razvoju, započeta je lepa saradnja sa NVO “Daj mi ruku” i korisnikom donacije Sava Jovanović Sirogojno iz Zemuna, a koja je kasnije nastavljena daljom saradnjom kroz animiranje dece snimanjem sopstvenih filmova sa našom Bojanom Andrić. Kroz organizaciju drugih dogadjaja, zajedničkim radom sa korisnicima kroz snimanje filmova, kao […]

Obeleževanje učešća “30 godina žena u Rotariju”

Obeležavanjem otvaranja Rotari organizacije za žene i promocijom ravnopravnosti, održan je događaj u organizaciji nekoliko rotari klubova iz Srbije. Na događaju je učestvovalo preko 100 rotarijanaca iz Srbije i Crne gore, a skup su otvorili ministar za rad u Vladi Republike Srbije, kao i predsednica skupstinskog odbora za bezbednost. Tom prilikom novac sakupljen od donacije […]

Global grant – donacija “100 projekata za 100 škola”

Kroz projekat čiji je novac sakupljen delom od Rotarijanaca iz celog sveta, kao i kroz podršku Rotari fondacije, osnovnim i srednjim školama su uručeni računari za preko 100 škola u Republici Srbiji I Crnoj gori. Rotari E – Klub je donirao 10 računara osnovnoj školi Ilija Birčanin u selu Stave, pored Valjeva, kao i 10 […]

Humanitarni događaj o potencijalu kriptovaluta za razvoj društva i humanitarni rad

Rotari E – Klub je organizovao događaj, zajedno sa prijateljima iz DASH organizacije, kao i kompanijom MVP Workshop koji je okupio preko 50 rotarijanaca i ostalu zainteresovanu publiku za kriptovalute i njihov značaj.  Događaj je otvorio NJE Švedski ambasador u Republici Srbiji Jan Lundin. Ovom prilikom od kotizacija za učešće na skup je skupljeno 100.000dinara, […]