Rotary e-Club D2483

Akcije

Srce za Milošev osmeh

Humanost E-Kluba se pokazala uvek na delu. Brzom inicijativom E-Kluba I humanošću članova skupili smo novac da pomognemo Milošu u njegovoj borbi za mlad život.

Rotari godina

2016 / 2017

Predsednik E-Kluba

Zdenka Kovačević

Datum

19. januara 2017.

Mesto

Beograd

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Miloš Nikolić