Rotary e-Club D2483

Akcije

Sigurna kuća, donacija nameštaja

Rotari E – Klub je zajedno sa RK Beograd Metropolitan podržao projekat opremanja Sigurne kuće nabavkom neophodnog inventara u dogovoru sa korisnikom, a zarad pomoći u funkcionisanju Sigurne kuce.

Rotari godina

2015 / 2016

Predsednik E-Kluba

Nikola Božić

Datum

2. aprila 2016.

Mesto

Beograd

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Sigurna kuća