Rotary e-Club D2483

Akcije

Robotom do znanja i veština

Udruženim snagama više rotari klubova, obezbedjeni su lego roboti za osam škola u kolubarskom regionu. Roboti imaju primenu u svim tehničkim predmetima, kao i u pirodnim naukama.

Rotari godina

2016 / 2017

Predsednik E-Kluba

Zdenka Kovačević

Datum

19. marta 2017.

Mesto

Valjevo, Šabac

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Osnovne škole Kolubarskog regiona