Rotary e-Club D2483

Akcije

Rekonstrucija škole i školskog inventara

U saradnji sa Milicom Kovačević volonterom, Rotari E – Klub je uzeo učešće, kao najveći pojedinačni donator u sufinansiranju projekta u iznosu od 25% vrednosti celog projekta. Od ove donacije uvedena je pijaća voda u školu, obezbeđena je hranu za učenike u narednih 6 meseci, kao i dodatni materijal za profesore škole.

Rotari godina

2016 / 2017

Predsednik E-Kluba

Zdenka Kovačević

Datum

15. avgusta 2016.

Mesto

Mbita Kenija

Iznos donacije

0

Korisnik donacije

Osnovna škola, Mbita, Rusinga ostrvo, Kenija