Rotary e-Club D2483

Akcije

Podrška mladim talentima

Kao novoosnovani rotari klub, deo strateškog dogovora je podrška mladima na njihovoj permanentnoj edukaciji. Tako je počela i naša podrška Fondu Petnica sa dogovorom o godisnjoj podršci.

Rotari godina

2015 / 2016

Predsednik E-Kluba

Nikola Božić

Datum

7. decembra 2015.

Mesto

Selo Petnica

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Fond Petnica