Rotary e-Club D2483

Akcije

Novogodišnje čestitke i razvoj dugoročne saradnje sa NVO “Daj mi ruku”

Kupovinom čestitki koje su izradila deca ometena u razvoju, započeta je lepa saradnja sa NVO “Daj mi ruku” i korisnikom donacije Sava Jovanović Sirogojno iz Zemuna, a koja je kasnije nastavljena daljom saradnjom kroz animiranje dece snimanjem sopstvenih filmova sa našom Bojanom Andrić. Kroz organizaciju drugih dogadjaja, zajedničkim radom sa korisnicima kroz snimanje filmova, kao i kupovinom čestitki, ukupna donacija je 150.000 dinara.

Rotari godina

2017 / 2018

Predsednik E-Kluba

Vladimir Radunović

Datum

15. decembra 2017.

Mesto

Zemun

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Sava Jovanović Sirogojno - Zemun