Rotary e-Club D2483

Akcije

Nacionalni Rotari dan – Podrška filharmoniji mladih

Rotari E – Klub je zajedno sa svim Rotari klubovima u Srbiji, a kao deo proslave Nacionalnog rotari dana, pomogao Filharmoniju mladih “Borislav Pašćan”.

Rotari godina

2017 / 2018

Predsednik E-Kluba

Vladimir Radunović

Datum

23. februara 2018.

Mesto

Narodno pozorište, Beograd

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Filharmonija “Borislav Pašćan”, Beograd