Rotary e-Club D2483

Akcije

Mladi su budućnost

Kao strateško opredeljenje Rotari E – Kluba, dogovoreno je stipendiranje 5 mladih talenata na programima u Istraživačkoj stanici Petnica.

Rotari godina

2016 / 2017

Predsednik E-Kluba

Zdenka Kovačević

Datum

15. novembra 2016.

Mesto

Selo Petnica

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Fond Istraživačke stanice Petnica