Rotary e-Club D2483

Akcije

Global grant – donacija “100 projekata za 100 škola”

Kroz projekat čiji je novac sakupljen delom od Rotarijanaca iz celog sveta, kao i kroz podršku Rotari fondacije, osnovnim i srednjim školama su uručeni računari za preko 100 škola u Republici Srbiji I Crnoj gori. Rotari E – Klub je donirao 10 računara osnovnoj školi Ilija Birčanin u selu Stave, pored Valjeva, kao i 10 računara osnovnoj školi Branko Ćopić iz Mladenova, pokraj Bačke Palanke.

Rotari godina

2017 / 2018

Predsednik E-Kluba

Vladimir Radunović

Datum

17. oktobra 2017.

Mesto

Selo Stave i Mladenovo

Iznos donacije

0 din

Korisnik donacije

Osnovne škole Ilija Birčanin u Stavama, osnovna škola Branko Ćopić u Mladenovu