D2483

Rotary e-Club

D2483

O nama

Mi smo prvi i jedini elektronski Rotari klub u Srbiji. Osnovani smo 2015. godine na inicijativu Nikole Božića i uz podršku Rotari Kluba Valjevo. Naši članovi se nalaze u Srbiji, Sloveniji, Švedskoj i Nemačkoj. Posebno smo ponosni na služenje zajednici volonterskim radom, mnogobrojnim donacijama, uvođenjem sistema za vodu u školi u Keniji, saradnjom sa Istraživačkom stanicom Petnica, digitalizacijom zavičajne biblioteke u Topoli, kreiranjem interaktivne digitalne mape „Rotary Tree Map”, organizacijom stručnih predavanja i druženje sa mnogobrojnim Rotarijancima kod nas i u svetu. U samo par godina osvojili smo Rotary Citation.

Časlav Maksimović

predsednik 2020/2021

Predrag Grozdanović

sekretar 2020/2021

E-Klub D2483

Trenutno rukovodstvo

Predsednika i sekretara kluba bira Upravni odbor kluba i mandat im traje jednu rotarijansku godinu koja počinje od jula svake godine.

Rotary e-Club D2483

Upravni odbor

Upravni odbor čine past predsednici i sekretari kluba. Upravni odbor je zadužen za najvažnije operativne odluke kluba, pomoć u realizaciji strategije, raspodelu budžeta.

Komitet za članstvo se bavi pitanjima integracije članova u klub i procedurama vezanim za članstvo.

Vladimir Radunović

past predsednik

Andrijana Obradović

sekretar 21/22

Emira Mešanović

past predsednica

Nikola Božić

past predsednik

Časlav Maksimović

predsednik

Predrag Grozdanović

sekretar i predsednik Kluba 21/22

Milica Ivić

past predsednik

ROTARI DISTRIKT 2483

Svi klubovi pripadaju Rotari Internacionali koja je podeljena na
zone i distrikte.

Naš klub pripada Rotari distriktu 2483. Ovaj distrikt okuplja klubove iz Srbije i Crne Gore. Rukovodstvo distrikta sačinjavaju guverner i njegov leadership team. Sekretar kluba našim članovima prosleđuje nedeljno pismo sa distriktnim informacijama i događajima u distriktu.

Možeti posećivati sve događaje.

E-KD2483

Dosadašnji predsednici

EMIRA MEŠANOVIĆ

2019-2020

MILICA IVIĆ

2018-2019

VLADIMIR RADUNOVIĆ

2017-2018

ZDENKA KOVAČEVIĆ

2016-2017

CHARTER, NIKOLA BOŽIĆ

2015-2016

D2483

Članovi E-Kluba

 • Bojana Andrić
 • Petar Atanasovski
 • Nikola Božić
 • Predrag Grozdanović
 • Milica Ivić
 • Ivona Jovanović
 • Maša Kojić
 • Mladen Levnaić
 • Časlav Maksimović
 • Andrijana Maksimović
 • Tijana Martinović
 • Emira Mesanović Mandić
 • Zlatan Osmanagić
 • Đorđe Pevčević
 • Milena Radunović
 • Vladimir Radunović
 • Nevena Ružić
 • Milan Sekuloski
 • Jelena Simić
 • Adam Sofronijević
 • Darko Šolar
 • Danilo Tomić
 • Tamara Vučenović
 • Marija Vojnović-Nešić
 • Radovan Zekavica

Kandidati za članove E -Kluba

 • Tomica Mišljenović
 • Maja Marić

Sastanci Kluba

Sastanci se održavaju svake sedmice u sredu u 19.00 časova na online platformi https://diplo.adobeconnect.com/reklub/

Jednom mesečno klub organizuje sastanke uživo ili volonterske aktivnosti. Svakodnevna komunikacija se odvija
putem viber grupe i emailing liste.

NAŠI PRIORITETI

OBRAZOVANJE

95%

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

75%

ZDRAVLJE MAJKE I DETETA

85%

ŽIVOTNA SREDINA

85%